Bildpresentation från EBA:s workshop om rapportering och datakvalitet

Den 29 juni höll Europeiska bankmyndigheten, EBA, en workshop om rapporteringspraxis och datakvalitet dit alla europeiska banker var inbjudna. Nu finns en bildpresentation från evenemanget.

EBA har gjort bildpresentationen tillgänglig för tillsynsmyndigheter i EU och gjort det möjligt för dessa att sprida den vidare.

Syftet med arrangemanget var bland annat att öka kunskapen om hela rapporteringskedjan, presentera hur EBA jobbar med rapporteringen samt öka förståelsen varför en god datakvalitet är viktig.

Laddar sidan