Eiopa-enkät om kostnader och historisk avkastning för försäkrings- och pensionsprodukter

2021-09-03 | Eiopa Nyheter Försäkring

Finansinspektionen kommer inom kort att skicka ut en enkät till ett urval av försäkringsföretag om kostnader och historisk avkastning för de vanligaste konsumentprodukterna inom försäkring och pension. Uppgiftsinsamlingen sker för fjärde året i rad i samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa).

Enkäten skickas ut i EU:s samtliga medlemsstater i september och resultatet kommer att publiceras i en rapport i början av 2022. Förhoppningen är att rapporten ska bidra till att öka konsumenternas delaktighet och förtroende för finansmarknaden.

Förra årets rapport finns tillgänglig på Eiopas webbplats.

Laddar sidan