EU-samråd om riktlinjer om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation (Mar)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) genomför ett offentligt samråd om förändringar i nuvarande riktlinjer om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation.

Syftet med förslaget är att utveckla riktlinjerna i några delar där det finns beröringspunkter mellan marknadsmissbruksförordningens transparenskrav för insiderinformation och det regelverk som gäller för kreditinstitut. Förslaget föreslår tillägg i listan över exempel på legitima intressen hos en emittent att skjuta upp offentliggörandet av insiderinformation samt ett nytt avsnitt om att pelare 2-krav och pelare 2-vägledning sannolikt är att betrakta som insiderinformation enligt Mar.

Underlaget med förslagen är publicerat på Esmas webbplats (se länk).
Synpunkter kan lämnas till och med den 27 augusti 2021.

Laddar sidan