FI granskar Bankgirots kontroll av sin utkontrakterade verksamhet

Företag som utgör den finansiella infrastrukturen för betalningar väljer allt oftare att lägga ut kritisk verksamhet på andra aktörer, så kallad utkontraktering. Att en del av verksamheten sköts av andra innebär nya risker och Finansinspektionen kommer därför att undersöka hur Bankgirocentralen BGC AB hanterar riskerna kopplade till sin utkontrakterade verksamhet.

Bankgirot har som flera andra företag valt att låta delar av sin verksamhet skötas av andra aktörer. Ett sådant område är företagets it-drift. Att it-driften fungerar väl är centralt för den finansiella marknaden och om driften påverkades skulle de få stora konsekvenser för den finansiella infrastrukturen. Därför är det viktigt att Bankgirot har möjligheten att både kontrollera och hantera den utlagda verksamheten.

− Betalningssystemet påverkar allt och alla i vårt samhälle och även korta driftavbrott kan få mycket stora negativa effekter säger Maximilian Görtz på FI. God styrning och intern kontroll är därför en nyckelkomponent för att bedriva en professionell verksamhet där samhällets förtroende upprätthålls.

Hur företagen som driver clearingverksamhet för betalningar jobbar med riskerna kopplade till utkontraktering är ett av FI:s prioriterade områden för året och FI lägger stor vikt vid att företagen upprätthåller en god intern styrning och kontroll av sin verksamhet.