FI granskar företag som handlar med kryptotillgångar

Handel med virtuella valutor, som bitcoin och andra kryptotillgångar, innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen har därför valt att granska hur de marknadsledande företagen Safello och Goobit följer penningtvättsreglerna.

Virtuella valutor, som till exempel bitcoin, erbjuder en viss anonymitet och kan köpas och säljas över nationsgränser utan att någon central motpart behövs. Insynen i handeln är väldigt begränsad samtidigt som transaktionerna går fort. Det gör att virtuella valutor är särskilt attraktiva för kriminella aktörer.

För att kunna handla med virtuella valutor krävs det som regel att tillgångarna vid något tillfälle växlas mot vanliga pengar. Samma sak gäller om någon vill använda sina virtuella valutor i den vanliga ekonomin. Företag som erbjuder den typen av växlingstjänster är därför särskilt utsatta för risken att utnyttjas av kriminella som vill omsätta och dölja brottsvinster.

Därför har FI inlett undersökningar av hur Safello och Goobit följer penningtvättsreglerna.

– De här företagen fungerar som en brygga mellan en sektor med hög risk för penningtvätt och det traditionella finansiella systemet. Att de är rustade för att motverka risken för att utnyttjas för både penningtvätt och finansiering av terrorism är därför extra viktigt säger Åsa Thalén, avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen.

Sedan den 1 januari 2020 omfattas företag som erbjuder växling av virtuella valutor av det svenska penningtvättsregelverket och är registreringspliktiga hos FI som finansiella institut enligt lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (LVA).

Laddar sidan