FI och Konsumentverket vill att regeringen utreder förutsättningarna för ett nationellt skuldregister

2021-10-27 | Nyheter Konsumentskydd

Finansinspektionen (FI) och Konsumentverket anser att det krävs fler verktyg för att motverka att konsumenter får betalningsproblem på grund av konsumtionslån. Myndigheterna har redan tidigare lyft behovet av ett system som synliggör låntagares alla skulder. Givet den oroande utvecklingen på lånemarknaden hemställer FI och Konsumentverket nu till regeringen att snabbt få en sådan utredning på plats.

Aldrig tidigare har det varit så enkelt eller gått så snabbt att låna pengar. Samtidigt har allt fler svårt att betala tillbaka sina lån. FI:s analyser visar att särskilt unga och personer med låg inkomst riskerar att drabbas hårt. Samtidigt behöver kreditprövningarna bli bättre. Ordentliga kreditprövningar minskar risken för en konsument att få betalningsproblem och långivare har ett stort ansvar att göra ordentliga kreditprövningar. Ett system som synliggör låntagares alla skulder skulle kunna bidra till det eftersom långivaren då får bättre information om låntagarens ekonomiska situation.

− Ett nationellt skuldregister skulle leda till bättre kreditprövningar, många konsumenter får lån trots att de med kostnaden för lånet inte har tillräckligt mycket pengar kvar för att betala boende och levnadsomkostnader, säger FI:s biträdande generaldirektör Susanna Grufman.

Den 1 november i år träder FI:s nya allmänna råd om konsumtionslån i kraft som tydliggör kraven på hur långivare ska göra kreditprövningar. I fjol kom även nya allmänna råd från Konsumentverket. Det är viktiga åtgärder men räcker inte enskilt för att komma tillrätta med problemen på lånemarknaden. Därför hemställer myndigheterna att regeringen snabbt tillsätter en utredning om att införa ett system som ger långivare och konsumenter möjlighet att få en helhetsbild av konsumentens skulder, skuldregister, i samband med en kreditprövning.

− Vi ser en oroväckande ökning av konsumenter som får problem på grund av skuldsättning. Ökad e-handel där det är enkelt att skjuta på betalningen och att det är lätt att få låna idag, i kombination med bristfälliga kreditprövningar, ser vi som väsentliga förklaringar till problematiken. Särskilt unga och personer med låg inkomst riskerar att drabbas hårt. Ett nationellt skuldregister skulle minska risken att den som inte har råd ändå beviljas en kredit, säger Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell.