FI undersöker it-incident hos Klarna

2021-07-05 | Nyheter Bank

FI kommer att undersöka om Klarna har brutit mot banksekretessen i samband med en it-incident i maj där bankens kunder under en begränsad tid kunde komma åt information om varandra. Frågan läggs till en redan påbörjad undersökning som FI gör om Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet.

Banksekretessen är en central del av bankers verksamhet. Bankkunder ska veta att deras uppgifter är säkra och banker har en stor uppgift i att alltid skydda sina kunders integritet.

Den 27 maj i år inträffade en it-incident på Klarna där bankens kunder under en begränsad period kunde komma åt information om varandra. FI har därför valt undersöka om händelsen utgör ett brott mot banksekretessen.

Laddar sidan