Start för fortlöpande publicering av aggregerade blankningspositioner

2022-06-09 | Nyheter Marknad

Från och med i dag kommer Finansinspektionen fortlöpande att publicera den totala summan av alla blankningspositioner som är skyldiga att anmälas till FI.

Den nya summeringen i FI:s blankningsregister innehåller alla utestående blankningspositioner som rapporterats till Finansinspektionen, i enlighet med EU:s blankningsförordning (EU) 236/2012. Det innebär att alla blankningspositioner som överstiger 0,1 procent av det emitterade aktiekapitalet är inräknad i summan av blankningar.

I och med detta går det nu att få en bättre bild av hur stor andel av aktiekapitalet som är blankad för respektive emittent. I summan ingår dock inte positioner som understiger 0,1 procent, eftersom de inte behöver rapporteras in till Finansinspektionen.

Siffran uppdateras kontinuerligt vartefter nya anmälningar om blankningspositioner kommer in till FI.