Störst risk för betalningsproblem hos så kallade snabblåneföretag

2022-12-20 | Nyheter Konsumentskydd

Var sjätte person som lånar av ett konsumentkreditinstitut, tidigare kallade för snabblåneföretag, får inkassokrav. Och sett över alla långivare beviljades vart femte blancolån till en person som inte har några pengar kvar att leva för när alla månadens omkostnader har betalats. Givet den förväntade ekonomiska utvecklingen, med en hög inflation och högre räntor, kan den andelen öka till var tredje låntagare. Allt detta pekar på brister i kreditprövningarna. Det visar årets kartläggning av konsumtionslån som presenteras i dag.

Detta är femte gången FI kartlägger konsumtionslån. Våra kartläggningar visar tecken på att vissa saker blir bättre. Allt färre personer med låga inkomster tar stora lån, och deras andel minskar för varje år.

Samtidigt är det fortfarande många låntagare med låga inkomster som får låna stora belopp. Nästan fem procent av alla nya lån i kartläggningen över 100 000 kronor gick till personer som tjänar mindre än 15 000 kronor i månaden före skatt. Kartläggningen visar också att nära 20 procent av personerna som beviljades ett nytt blancolån inte hade tillräckligt mycket pengar kvar att leva för efter att alla omkostnader har betalats. Det visar att långivare alltför ofta gör bristfälliga kreditprövningar.

Långivare ska göra ordentliga kreditprövningar med tillräcklig information för att bedöma låntagarens återbetalningsförmåga. Det är viktigt för att undvika framtida betalningsproblem. Detta är något som FI granskar löpande. I juni i år gav FI två banker anmärkningar och straffavgifter, för brister kopplade till just kreditprövningar av stora lån utan säkerhet.

– Dåliga kreditprövningar riskerar att sätta konsumenter i skuldfällor och här måste företagen bli bättre. Givet läget i ekonomin ser vi också en stor risk att allt fler personer kommer få betalningsproblem den kommande tiden. När inflationen ökar och räntorna går upp, kommer många som i dag fått lån, trots att de har små marginaler, få svårt att få ekonomin att gå ihop säger FI:s generaldirektör Susanna Grufman.

Andelen låntagare som får svårt att betala tillbaka sina lån varierar mellan olika typer av långivare. Störst är den andelen bland låntagare hos konsumentkreditinstitut, företag som tidigare kallades snabblåneföretag. Där får nästan var sjätte låntagare ett inkassokrav. Det ska ställas mot att endast 1 av cirka 300 låntagare som lånar av en storbank får inkassokrav.
Ett skäl till detta är att konsumentkreditinstitut ger lån till personer med mindre marginaler i sin ekonomi. Det gäller unga, personer med låg inkomst och låntagare som har betalningsanmärkningar. Tidigare analyser från FI visar också att personer som lånar av konsumentkreditinstitut löper 20 gånger högre risk att få skuld hos Kronofogden än personer som lånar av en storbank.

– Givet att de så kallade snabblåneföretagen riktar in sig mot grupper med små marginaler har de ett stort ansvar att endast ge lån till personer som har råd att betala tillbaka, säger Susanna Grufman.

Den 1 januari 2023 tar FI över tillsynen av kreditprövningarna för konsumentkreditinstituten och kommer därför fortsätta att granska de företagen noga.

En ytterligare slutsats från årets kartläggning är det är troligare att låntagare som nyligen har haft ett inkassoärende får inkassokrav även på det nya lånet. Bland de som tog en kostnadsbärande faktura var det sex gånger vanligare med inkassokrav om fakturatagare nyss har haft ett inkassoärende. Det visar att långivare behöver ta hänsyn till tidigare betalningsproblem innan de beviljar lån.