Viktigt följa insiderreglerna när börsbolag tar in kapital

2022-11-15 | Nyheter Marknad

Just nu är det många noterade företag som vill ta in kapital. Det riskerar leda till att både rådgivare, investerare och andra parter involverade i denna process begår överträdelser av gällande regelverk - erbjudanden om att delta i emissioner kan nämligen utgöra insiderinformation. Det skriver FI i ett öppet brev till branschen i dag.

Information om att ett noterat bolag vill ta in nytt kapital kan leda till att kursen på bolagets aktier påverkas kraftigt. Därför är det viktigt att rådgivare som hjälper till vid emissioner är noggranna och selektiva med vilka som får denna information.

Rådgivare måste också vara tydliga med hur informationen får användas av dem som får den. Investerare som får information om emissioner ska förstå att det kan vara insiderinformation. Det innebär att det kan vara straffbart att sälja sitt befintliga innehav efter att ha fått informationen eller röja informationen till någon annan.

Vi vill därför uppmana såväl emissionsinstitut som rådgivare och emittenter att vidta de åtgärder som krävs för att komma till rätta med de problem som vi har identifierat.

Den som delger insiderinformation vid en sondering ska i möjligaste mån:

  • begränsa den information som ges
  • begränsa det antal personer som får tillgång till informationen
  • ta upp samtliga personer som får ta del av insiderinformationen i en insiderförteckning
  • informera de personer som tar emot informationen så att de förstår innebörden av att de tagit del av insiderinformation och att det innebär ett förbud mot att handla, förmå andra att handla samt mot att röja insiderinformationen vidare.