Esma om övergången till reviderad Mifir

2024-03-22 | Esma Nyheter Mifid Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat information om övergången till den förordning som ändrar förordningen om marknader för finansiella instrument, Mifir.

Mer information finns att läsa på Esmas webbplats.