FI underrättar utländska tillsynsmyndigheter efter klagomål om vilseledande rådgivning

FI har under en tid tagit emot klagomål från konsumenter i Sverige som rör fyra utländska värdepappersbolag. De utländska tillsynsmyndigheter som ansvarar för tillsynen över dessa bolag har underrättats om klagomålen.

För att få verka på finansmarknaden i Sverige ska man ha tillstånd. En del företag får dock sina tillstånd från utländska tillsynsmyndigheter. De företagen står under tillsyn från myndigheterna i sina hemländer.

Under en tid har FI tagit emot ett antal klagomål från konsumenter i Sverige mot fyra utländska värdepappersbolag. Det här är också något som beskrivs i den konsumentskyddsrapport som släpptes tidigare i veckan.

Företagen som klagomålen berör är Capital Securities med varumärket Liquidity X, Notesco Financial Services med varumärket Ironfx, Vie Finance A.e.p.e.y.s.a med varumärket Fortissio samt Mca Intelifunds med varumärket Fxoro.

Gemensamt för de här företagen är att de erbjuder investeringar i så kallade CFD-kontrakt (contracts for difference, en typ av derivat), som normalt är förknippade med mycket hög risk. Konsumenterna uppger när de kontaktar FI att de känner sig lurade och att de inte har fått information om vilken risk de här investeringarna innebär.

– Vi har inte samma möjlighet att granska företag som fått sitt tillstånd utomlands som vi har när det gäller svenska företag. Därför får vi agera på andra sätt genom att underrätta och stå i kontakt med de utländska tillsynsmyndigheterna, säger Marie Asperud som är senior finansinspektör på FI.

De aktuella företagen ska följa de regler som gäller inom EU i samband med handel och rådgivning av investeringar. I och med att företagen är registrerade i Grekland och Cypern är det dock tillsynsmyndigheterna i Grekland och Cypern som ansvarar för tillsynen av företagen. FI har därför tagit kontakt med de utländska tillsynsmyndigheterna och underrättat dem om klagomålen. Sedan FI underrättade om klagomålen har Capital Securities förlorat sitt tillstånd.

FI kan ta emot klagomål från konsumenter. Men FI kan inte hjälpa konsumenter att få tillbaka några pengar och FI utreder inte brott. Den som anser sig ha blivit utsatt för ett brott ska anmäla detta till polisen.


Presstjänst
(Ej sms)