Remissvar på slutbetänkandet Delningsekonomi På användarnas villkor

FI välkomnar att utredningen gjort en grundlig genomgång av marknaden för delningsekonomi. Även om utredningen inte berör gräsrotsfinansiering finns intressanta slutsatser som kan komma att påverka också utvecklingen på finansmarknaden.

Därför konstaterar Finansinspektionen att de båda förslag som utredningen lämnar, dels att Konsumentverket med flera får i uppdrag att informera, dels att Konsumentverket med flera får i uppdrag att följa den fortsatta utvecklingen, är väl avvägda.

Läs mer

Laddar sidan