Remissvar: Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

2020-07-01 | Remissvar Marknad

FI ställer sig i huvudsak bakom förslagen i betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

FI kommenterar därtill ett fåtal delfrågor. De rör dels utformningen av regelverket avseende värdepappersbolag som enligt tillsynsförordningen är kreditinstitut, dels konsekvenserna av förslaget för FI. FI framför även några lagtekniska synpunkter.

Laddar sidan