Agasti Holding (tidigare Acta) får inte köpa svenskt värdepappersbolag

Finansinspektionen har sagt nej till det norska bolaget Agasti Holding ASAs (tidigare Acta Holding ASA) ansökan om att köpa det svenska värdepappersbolaget H & P Fondförvaltning AB.

FI anser att Agasti Holding inte är lämpligt att vara ägare till ett svenskt värdepappersbolag på grund av de stora brister som funnits i flera av företagets dotterbolag under perioden 2008-2012.

Beslutet påverkar inte H & P Fondförvaltnings kunder eller Agastis norska dotterbolag Navigea Securities (tidigare Acta Markets) eller det svenska anknutna ombudet Navexa Securities (tidigare Acta Finans).

Laddar sidan