FI reviderar sin tolkning av fonders möjligheter att investera i fondandelar

FI reviderar sin syn på vilka fondandelar som investeringsfonder kan investera i. Den ändrade synen på fondandelar i fonder är ett resultat av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esmas, yttrande (2012/721) om tolkningen av EU:s fondregler, Ucits-direktivet.

FI har framför allt behövt se över sin praxis när det gäller specialfonders och värdepappersfonders placeringar i så kallade fondliknande överlåtbara värdepapper.

För svenska värdepappersfonder blir det endast möjligt att investera i fondandelar som uppfyller kriterierna i lagen om investeringsfonder (5 kap. 15 § LIF).

För specialfonder gör FI bedömningen att det bör vara möjligt att bevilja undantag som möjliggör investeringar som inte uppfyller alla kriterier i lagen om investeringsfonder (5 kap. 15 § första stycket 3 LIF).

Fonder ska leva upp till den nya tolkningen av fonddirektivet senast den 31 december 2013.

Laddar sidan