Oslo Börs får tillstånd att förvärva aktier i Burgundy

Oslo Börs får tillstånd att direkt förvärva aktier som kommer att utgöra ett kvalificerat innehav på mer än 50 procent av röster och aktier i Burgundy. Oslo Börs Holding får tillstånd till indirekt förvärv av mer än 50 procent av röster och aktier i Burgundy.

DNB ASA, DNB Livforsikring och Kommunal landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap får tillstånd för indirekt förvärv av mellan 10 och 20 procent av aktier och röster i Burgundy.

Förvärvet ska ske inom sex månader.

Laddar sidan