Tillstånd för Nordea att verkställa fusionsplan

Nordea Bank AB har ansökt om tillstånd att få verkställa tre fusionsplaner. Fusionerna rör absorption av tre helägda dotterbolag som bedriver bank- och värdepappersrörelse i Danmark, Finland respektive Norge.

Finansinspektionen finner sammantaget att det inte finns någon grund för att avslå ansökningarna. Tillstånd att verkställa fusionsplanerna ska därför ges.

Läs mer

Laddar sidan