Euroclear Sweden AB får tillstånd som värdepapperscentral enligt CSDR

Finansinspektionen ger Euroclear Sweden AB tillstånd att verka som värdepapperscentral i enlighet med EU-förordningen nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler (CSDR).

Euroclear Sweden AB har tidigare haft tillstånd att verka som värdepapperscentral enligt nationell lagstiftning men CSDR-förordningen innefattar krav på att värdepapperscentraler ska vara auktoriserade enligt CSDR.

CSDR-förordningen syftar till att öka säkerheten och effektiviteten i avvecklingen inom unionen samt att öka konkurrensen och förhindra att eventuellt skiljaktiga nationella regler införs för värdepapperscentraler.

Tillståndet avser följande huvudtjänster:

  • ursprunglig registrering av värdepapper i ett kontobaserat system (s.k. notarietjänst)
  • tillhandahållande och förande av värdepapperskonton på högsta nivå (s.k. central kontoföringstjänst)
  • drift av ett avvecklingssystem för värdepapper (s.k. avvecklingstjänst).

Tillståndet avser även vissa anknutna tjänster.

På Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) webbplats finns ett register över värdepapperscentraler som har auktoriserats enligt CSDR.

Laddar sidan