Erik Thedéen: Bolånefonder och kundrörlighet på bankmarknaden

Bolånemarknaden i Sverige är under förändring. Förändringarna handlar både om den traditionella finansieringsmodellen och om vilka aktörer som är med i värdekedjan för bolån. Förändringen innebär möjligheter, utmaningar och potentiella risker som Finansinspektionen (FI) för närvarande analyserar.

  • Datum: 2018-06-01
  • Talare: Generaldirektör Erik Thedéen
  • Möte: Frukostseminarium på Konkurrensverket

FI är försiktigt positiv till utvecklingen, inte minst eftersom den kan stärka konkurrensen på bolånemarknaden med bättre villkor för låntagarna som följd. Men förändringen kan också innebära risker för konsumenter. Framför allt vad gäller lånens löptid. Tekniska framsteg och det ökade digitala beteendet hos hushållen är faktorer som bidrar till förändringen, med följden att rörligheten på bolånemarknaden ökar.

För FI är det viktigt att regleringar inte motverkar rörligheten som en negativ bieffekt. I tillsynen ser vi att vissa banker inte lever upp till skyldigheten att utan dröjsmål dela med sig av amorteringsunderlag till andra bolånegivare, vilket försvårar bankbyte. FI anser att bankerna måste förbättra sig i denna aspekt och underlätta för kunder som vill byta bank. Detta är något vi kommer att följa upp i den löpande tillsynen, konstaterade Erik Thedéen generaldirektör på FI, på Konkurrensverkets frukostseminarium.

Laddar sidan