Klas Granlund: Brexit, positiv utveckling inget skäl att sluta förbereda sig

Trots de senaste veckornas positiva utveckling finns det fortfarande osäkerhet kvar runt brexit. FI har tidigare identifierat att begränsad tillgång till clearingtjänster på grund av brexit kan få stora konsekvenser för svenska företag. EU-kommissionens besked att den kommer agera för att hantera risker för finansiell stabilitet kopplade till clearing välkomnas därför. Samtidigt kan en hård brexit skapa andra typer av friktioner som drabbar svenska företag. Det är därför av största vikt att svenska företag fortsätter att förbereda sig för brexit.

  • Datum: 2018-11-22
  • Talare: Klas Granlund
  • Möte: Framtidens värdepappersmarknad; paneldebatt om brexit 

Trots de senaste veckornas positiva utveckling råder det fortfarande osäkerhet om det kommer att bli en hård brexit. Den politiska situationen i framförallt Storbritannien gör att det är oklart om det framförhandlade utträdesavtalet kommer att accepteras av alla inblandade parter. I en rapport som FI publicerade i juni i år, lyfte FI särskilt fram konsekvenserna på tillgången till clearing av derivat i samband med en hård brexit. 

EU-kommissionen har kommunicerat att den kommer att utfärda villkorade temporära ekvivalensbeslut för centrala motparter i Storbritannien. Detta för att hantera risker för finansiell stabilitet i samband med clearing vid en hård brexit. 

De brittiska centrala motparterna har ännu inte kommunicerat hur de ställer sig till EU-kommissionens besked.

Samtidigt finns det fortfarande osäkerheter kvar. En hård brexit kommer att skapa friktioner i sättet som svenska företag kan hantera sina risker och finansiering. Dessa friktioner kan till exempel uppstå på grund av fragmenterad marknadslikviditet, förändrat utbud av tillgängliga motparter eller tjänster. Även om det är FI:s bedömning att dessa risker är hanterbara förutsätter det att svenska företag fortsätter att förbereda sig för brexit.

FI:s bedömning är att de svenska finansiella företagen har tillfredställande motståndskraft mot störningar. Det innebär att givet fortsatt kontinuitetsplanering från företag och myndigheter borde en hård brexit rimligen vara hanterbar. FI kommer fortsätta att ha dialoger med företag, andra myndigheter samt verka inom ramen för det europeiska tillsynssamarbetet.

Laddar sidan