Resultat

2019

31 december 2020 slutdatum för implementering av stark kundautentisering inom e-handel

2019-10-22 | PSD 2 EBA Nyheter

Genom ett yttrande från Europeiska bankmyndigheten, EBA, den 16 oktober 2019 ska migrering till stark kundautentisering för kortköp inom e-handeln vara genomförd senast den 31 december 2020.

Nya regler om stark kundautentisering

2019-09-04 | PSD 2 EBA Nyheter

FI publicerar frågor och svar om nya regler som införs den 14 september.

Undantag från kravet på beredskapsmekanism

Kontoförvaltande betaltjänstleverantörer kan få undantag från kravet på beredskapsmekanism.

2018

Avgiftsrapportering enligt betalkontodirektivet (PAD)

Betaltjänstleverantörer som tillhandahåller betalkonton direkt till konsumenter är skyldiga att till Finansinspektionen rapportera sina avgifter för olika typer av betaltjänster som riktas till konsumenter. Uppgifterna ligger till grund för en webbtjänst hos Konsumenternas.se där konsumenter kan jämföra olika leverantörers avgifter, i enlighet med bestämmelser i betalkontodirektivet.

EU-regler för PSD 2

Med anledning av genomförandet av det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2) har det utfärdats ett antal riktlinjer från Europeiska Bankmyndigheten (EBA) och tekniska standarder (RTS) som antas av Europeiska kommissionen. Några av dessa är fortfarande under utveckling och det är ännu inte fastställt när de färdigställs.

Krav på ansvarsförsäkring för tredjepartsleverantörer

Betaltjänstleverantörer som tillhandahåller betalningsinitieringstjänster eller endast kontoinformationstjänster ska ha en ansvarsförsäkring eller annan jämförbar garanti.

Tredjepartsleverantörer

Begreppet betaltjänst omfattar även betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. Det betyder att dessa verksamheter kräver ett tillstånd eller ett undantag från tillståndsplikt för att få bedrivas. Här är några av de regler som gäller för betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster.

Betaltjänster (PSD 2/PAD)

EU:s andra betaltjänstdirektiv är genomfört i Sverige främst genom ändringar i lagen (2010:751) om betaltjänster. Finansinspektionens har även meddelat föreskrifter på området och den svenska lagstiftningen kompletteras av regler och riktlinjer från EU.