Resultat

2022

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

2021

EBA:s lämplighetsstudie om ett integrerat system för rapportering är nu publicerad

Efter nästan två års arbete har EBA publicerat sin slutrapport om lämpligheten av ett integrerat system för rapportering (IRS). Studien baseras på artikel 430c i kapitaltäckningsförordningen (CRR) och är del av EBA:s bidrag till EU:s datastrategi med syfte att göra rapporteringen mer effektiv.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Uppdateringar i rapportering enligt penningtvättslagen

Några nya frågeställningar har tillkommit i rapporteringen för penningtvätt.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

2021-12-10 | EBA Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Rapportering av Resolutionsplanering, MREL och MREL/TLAC

FI och Riksgälden förtydligar här rapporteringskravet och vad som gäller i Fidac för rapportering per referensdag 31 december 2021.

Rapportering av årsuppgifter ändras

Finansinspektionen har beslutat att ändra rapporteringen för värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ny miljö för testrapportering i Fidac

Från och med den 1 december kommer testrapportering i FI:s nya rapporteringssystem Fidac att göras i en egen miljö som nås via en separat ikon i Rapporteringsportalen. Ikonen heter ”Fidac testrapportering” och kommer att ligga bredvid den vanliga Fidac-ikonen.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Laddar sidan