Fond

Reglerna för fonder är uppdelade på två områden: fondbolag och AIF-förvaltare.

Fondbolag

Fondbolag är bolag som har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt Lagen om värdepappersfonder.

AIF-förvaltare

AIF-förvaltare är den som som förvaltar en alternativ investeringsfond. Vad som är en alternativ investeringsfond finns definierat i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).

Senast granskad: 2020-01-07
Laddar sidan