Värdepappersinstitut

Reglerna ska tillämpas av värdepappersinstitut, det vill säga värdepappersbolag, svenska kreditinstitut som också driver verksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden och utländska företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige.

Begreppet värdepappersrörelse omfattar flera olika slag av investeringstjänster och investeringsverksamheter vilka berörs av olika regler.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan