EU-förordningar

EU-förordningar gäller som lag i alla medlemsländer. Tekniska standarder tas fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och beslutas av EU-kommissionen i form av förordningar, och gäller därmed också som lagar.

En förteckning över tekniska standarder – såväl gällande som under utveckling – finns samlade på Esmas webbplats på sidan Guidelines and technical standards.

Listan här nedan är inte uttömmande.

Mifid 2/Mifir

Dokumentation m. m.

Kapitaltäckning

Värdepappersavveckling

Transparens

Senast granskad: 2019-10-16
Laddar sidan