Rundabordssamtal om internpris på koldioxid

Finansinspektionen har bjudit in till rundabordssamtal om internpris på koldioxid.

tisdag 26 maj

Tid: 09.30–11.00 | Hållbarhet Om FI

Mötet är endast för särskilt inbjudna företag. Syftet är att utreda möjligheterna att verka för att företag i ökad utsträckning redovisar ett internpris för koldioxidutsläpp.

Läs mer: Ökad öppenhet om pris på koldioxid kan stärka det finansiella systemet

Laddar sidan