Styrelsemöte, maj

måndag 20 maj

Tid: 13.00–16.30 | Om FI

Kallelse med dagordning publiceras cirka en vecka innan mötet, se Styrelsemöten.