Förberedande riktlinjer inför Solvens 2

FI-forum om Finansinspektionens syn och tillämpning av Eiopas riktlinjer för förberedelser inför Solvens 2-regelverket.

De områden som omfattas av riktlinjerna är:

  • företagsstyrningssystem
  • den framåtblickande bedömningen av egna risker
  • lämnande av information
  • förhandsgranskning av interna modeller.

Forumet riktade sig till de försäkringsföretag som kommer att omfattas av Solvens 2-regelverket.

Presentationsbilder

Laddar sidan