Fortsatta förberedelser inför Solvens 2 – några aktuella teman

FI-forum om aktuella teman i det fortsatta arbetet med förberedelser inför Solvens 2.

Vid detta FI-forum togs följande teman upp :

  • FI:s enkätundersökning om förberedelser inför Solvens 2. Sammanfattning av svaren och FI:s slutsatser av undersökningen.
  • Uppdatering om regelverksarbetet i Europa och i Sverige. FI:s kommentarer till vissa frågor av särskild vikt, bland annat övergångsregler och diskonteringsräntan.
  • Uppdatering om FI:s arbete med tillståndsprocesser inför Solvens 2, bland annat interna modeller, företagsspecifika parametrar (USP), tilläggskapital (AOF) och matchningsjusteringen (MA).

Seminariet riktade sig främst till de försäkringsföretag som kommer att omfattas av Solvens 2.

Webbsändningarna som tidigare fanns från detta seminarium har tagits bort. Den är inte längre i sin helhet relevant eller aktuell. Regler och rutiner som berördes kan också ha ersatts med nya. Övrigt innehåll från seminariet är kvar på fi.se.

Presentationsbilder

Laddar sidan