Hur ska Solvens 2-rapporteringen göras?

FI-forum om hur rapportering enligt Solvens 2-regelverket ska göras – sett ur ett praktiskt perspektiv.

 Under våren 2015 öppnades möjligheten att rapportera enligt de förberedande riktlinjerna till Solvens 2.

Under seminariet besvarades bland annat frågorna:

  • Vad är XBRL och hur fungerar det?
  • Vad är DPM?
  • Hur kan man rapportera sina uppgifter till FI, hur fungerar inloggningen och hur vet man att FI har fått in rapporten?
  • Hur ser tidsplanen för rapportering ut?
  • Hur fungerar Eiopas rapporteringsverktyg T4U?
  • Var hittar man information och vart vänder man sig med frågor?

 

Frågor om hur blanketten fylls i rent praktiskt behandlades inte under detta seminarium. Seminariet riktade sig främst till rapporteringsansvariga och it-personal på försäkringsföretag.

Presentationsbilder

Laddar sidan