Undersökningar

Här publicerar vi information om tillsynsundersökningar och temaundersökningar som FI gör för att kontrollera regelefterlevnaden hos tillstånds- eller registreringspliktiga företag.

Sedan den 1 januari 2021 publicerar vi information om när vi börjar och avslutar en undersökning, vilken typ av undersökning det är och mot vilket eller vilka företag. Efter att undersökningen avslutats kan du hitta resultatet i form av ett beslut. Om beslutet resulterar i en sanktion, länkar vi även till sanktionen.

Pågående undersökningar
Avslutade undersökningar

Enligt EU:s marknadsmissbruksförordning skulle FI:s tillsynsundersökningar kunna utgöra insiderinformation.

Vi publicerar som regel inte utredningar som rör EU:s marknadsmissbruksförordning.


Senast granskad: 2022-11-17