Historiska data gällande marknaden för bostadsfastigheter

Finansinspektionen publicerar information om historiska förluster från utlåning med säkerhet i form av bostadsfastigheter i enlighet med artikel 101 i EU:s kapitaltäckningsförordning (CRR).

Syftet är att möjliggöra för institut att behandla exponeringar mot bostadsrättsföreningar som exponeringar mot bostadsfastighet. Utlåning med pant i bostadsrättsförening behandlas som bostadsfastighet sedan tidigare och detta innebär ingen ändring för de berörda instituten.

Laddar sidan