Kommuniké från Finansiella stabilitetsrådets möte den 23 maj

Finansiella stabilitetsrådet har i dag hållit sitt andra möte där företrädare för regeringen, FI, Riksgälden och Riksbanken diskuterat frågor om finansiell stabilitet. Efter mötet publicerade rådet en kommuniké (se länk nedan).

Laddar sidan