Diskussionsunderlag om automatiserad rådgivning

Den gemensamma kommittén (Joint Committee) för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Eba, Esma och Eiopa) har publicerat ett diskussionsunderlag om automatiserad finansiell rådgivning.

Diskussionsunderlaget presenterar vad automatiserad finansiell rådgivning kan innebära och kommittén önskar synpunkter på fördelar och risker. 

Synpunkter på förslaget kan lämnas via Ebas, Eiopas eller Esmas webbplatser fram till 4 mars 2016.

Laddar sidan