EU söker ledamöter till intressentgrupper för försäkring

2015-09-17 | Eiopa Nyheter Försäkring

Nu finns möjlighet att ansöka till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens, Eiopas, två intressentgrupper.

Grupperna består av trettio personer och ska underlätta avstämningar med viktiga intressegrupper inom Eiopas verksamhetsområde. Ledamöterna utses för två och ett halvt år. Första mötet för de nya ledamöterna blir i slutet av april 2016.

Information om hur man ansöker finns på Eiopas webbplats (se länk nedan). Sista datum för att lämna in en ansökan är den 8 november 2015.

Om Eiopas intressentgrupper

Eiopas intressentgrupper ska sammanträda minst fyra gånger om året i Frankfurt. Den femte gången håller båda grupperna ett gemensamt möte med Eiopas tillsynsstyrelse.

Eiopa står för kostnaderna för logi och resor för följande kategorier: konsumenter, akademiker, förmånstagare, företrädare för fackföreningar samt användare av finansiella tjänster. Övriga ledamöter i intressentgrupperna kan utnyttja förmånliga priser på vissa hotell i Frankfurt.

Laddar sidan