Konsumentskyddsfrågor i anslutning till mobiltelefonförsäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat en rapport om konsumentskyddsfrågor i anslutning till mobiltelefonförsäkring.

Rapporten innehåller också ett antal rekommendationer som ligger i linje med den regelutveckling som pågår inom det europeiska tillsynssamarbetet.

Laddar sidan