Uppdaterad dokumentation om relevant riskfri ränta

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa har uppdaterat teknisk dokumentation om relevant riskfri ränta som ska tillämpas av försäkringsföretagen vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna.

Uppdateringen finns på Eiopas webbplats.

Laddar sidan