Betaltjänster: Förslag till riktlinjer för rapportering av incidenter

2016-12-08 | Regler EBA Nyheter Bank

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat förslag till riktlinjer för rapportering av allvarliga incidenter gällande betaltjänster enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2).

Synpunkter på förslaget lämnas till Eba senast den 7 mars 2017.

Laddar sidan