Förslag till nya regler för försäkringsdistribution

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens, Eiopas, förslag till regler som tagits fram med anledning av det nya direktivet om försäkringsdistribution, IDD (en revidering av det tidigare försäkringsförmedlingsdirektivet, IMD).

Eiopa har publicerat ett samråd (consultation paper) om tekniska råd som Eiopa ska leverera till EU-kommissionen i februari 2017.

Synpunkter på förslaget kan lämnas på Eiopas webbplats senast den 3 oktober 2016.

Eiopa kommer också att arrangera en öppen hearing den 23 september om samrådet.

 

Laddar sidan