IMF klar med sin utvärdering av den svenska finansiella sektorn

Internationella valutafonden (IMF) har under 2016 genomfört en granskning, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program) av den svenska finansiella sektorn och myndigheternas arbete med finansiell stabilitet. IMF beskriver brister och risker som har identifierats och ett antal rekommendationer om åtgärder för att ta hand om dessa.

I sin rapport rekommenderar IMF bland annat att Finansinspektionens makrotillsynsmandat tydliggörs, att FI inför ett skuldkvotstak för att motverka de risker IMF ser med hushållens skulder och att FI inför ett bruttosoliditetskrav på bankerna som IMF anser ytterligare skulle stärka motståndskraften i det finansiella systemet. Vidare anser IMF att FI:s resurser behöver stärkas.

IMF har genomfört granskningen i samarbete med Finansdepartementet, Riksbanken, Riksgälden och FI. Det är tredje gången IMF gör den här granskningen av den svenska finansiella sektorn, den senaste gången var 2011.

Laddar sidan