Information om pågående översyn av trafikljusmodellen

Som FI tidigare har meddelat ska tjänstepensionskassor och livförsäkringsföretag som inte omfattas av Solvens 2 även fortsättningsvis rapportera trafikljusmodellen.

Laddar sidan