Information om valideringsregler för rapportering enligt Eiopa-taxonomi

Europeiska försäkringsmyndighetens (Eiopa) taxonomirapportering kommer att valideras enligt tre kategorier av valideringsregler i FI:s system för periodisk inrapportering via webb.

Här följer en beskrivning av dessa.

1. XBRL-valideringsregler

Finansinspektionen följer Eiopas regler som finns publicerade på deras webbplats: Reporting format: DPM, XBRL and Validations.

Regler som är markerade som avstängda kommer inte valideras av FI.

2. European Filing Rules

FI använder sig av "best practice" och följer därför de EFR-regler som finns publicerade på Eiopas webbplats: Reporting format: DPM, XBRL and Validations.

Alla EFR-regler ska följas och ska ses som tvingande vid rapportering till FI oavsett om det är SHOULD eller MUST. Följande regler är dock undantagna validering:

2.8 - FI kräver LEI med scheme=http://standards.iso.org/iso/17442. Ex. <xbrli:identifier scheme="http://standards.iso.org/iso/17442">LEI
</xbrli:identifier>
Observera att LEI ska bytas mot LEI-kod för respektive institut.

Följande regler bör följas men är inte tvingande vid rapportering till Finansinspektionen, p.g.a. att vissa verktyg på marknaden inte följer reglerna:
1.6.2 - Filing indicators in several tuples
3.4 - Unused namespace prefixes

3. Finansinspektionens tillägg av regler

Det finns ytterligare regler som rapporterna kommer att valideras mot, dessa är:
Värdet för attribut href i element schemaRef måste vara samma URI som för motsvarande vald rapport.
Rapporteringens basvaluta ska vara SEK eller EUR.
Endast 1 valuta får finnas i XBRL-instansfilen, förutom för de värden som förväntas anges i originalvaluta.
Värdet på element xbrl:xbrl/xbrli:context/xbrl:period/xbrli:instant måste vara densamma som rapportperiodens slutdag.
LEI-kod i fil stämmer inte överens med LEI-kod för rapporterande institut.
Rapporterat värde för Reference date (di1043) måste matcha datum för period i context.
Rapporterat värde för Identification code (t.ex. si1899) måste matcha entity-identifier i context.
Värden får inte ha mer än åtta decimaler.
Värden måste vara innanför området -9999999999999999999999999999.99999999 till
9999999999999999999999999999.99999999

Laddar sidan