Påminnelse att rapportera den kompletterande tillsynsrapporteringen

Enligt 5 kap. 12 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015.13) om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse ska liv- och skadeförsäkringsföretag som omfattas av Solvens 2 lämna upplysningar varje kvartal enligt 6–9 §§ (bilaga 2 respektive 4) till FI.

Den kompletterande tillsynsrapporteringen per balansdag 31 mars 2016 ska ha kommit in senast den 30 april som är nu på lördag. Därmed ska rapporterna senast lämnas måndagen den 2 maj 2016.

Tillsynsrapporteringen rapporteras in manuellt i gränssnittet i systemet Periodisk inrapportering via webb. Bilaga 2 motsvarar blankett F633 Kvartal Liv Kompletterande och bilaga 4 motsvarar blankett F632 Kvartal Skade Kompletterande i inrapporteringssystemet.

Laddar sidan