Svenska livförsäkringsföretag klarar europeiskt stresstest

2016-12-16 | Eiopa Nyheter Försäkring

Europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut, Eiopa, har genomfört stresstester av europeiska försäkringsföretag för att pröva deras motståndskraft. Från Sverige deltog livförsäkringsföretag, motsvarande tre fjärdedelar av den svenska försäkringsmarknaden.

Stresstesterna omfattade två delar, en del där samtliga marknadsrisker utvärderas, och en del där effekterna av långvarigt låga räntor analyseras. De svenska företagen uppfyller generellt solvenskraven såväl i utgångsläget som efter stress i båda scenarierna.

Laddar sidan