Uppgradera programvaran för periodisk rapportering

(Gäller endast det gamla rapporteringssystemet, inte Periodisk rapportering via webb)Onsdagen 7 september 2016 kommer Finansinspektionen att uppdatera systemet för periodisk rapportering. Detta innebär att alla företag som rapporterar periodiskt måste uppgradera sina lokalt installerade program för periodisk rapportering. Uppgraderingen måste göras på varje enskild dator som har programmet.

Uppgradering av lokalt installerat program behöver alltså planeras in och utföras i god tid innan 7 september. Finansinspektionen kommer att göra ett paket för uppgradering tillgängligt för nedladdning i augusti. Observera att den nuvarande versionen av programmet för periodisk rapportering som finns att ladda ned ännu inte innehåller den uppdatering som kommer att behövas.

Laddar sidan