Eiopas yttrande om krishanteringsregler

2017-07-07 | Eiopa Nyheter Försäkring

Eiopa efterfrågar minimiharmoniserade krishanteringsregler (a recovery and resolution framework) för försäkringsföretag i EU. Man idag har publicerat ett yttrande i frågan.

Laddar sidan