Bankernas marginal på bolån

FI publicerar bankernas marginal på bolån varje kvartal. I december 2016 var marginalen 1,73 procent. Förra kvartalet (september 2016) var marginalen 1,67 procent.

Redovisningen av bankernas bruttomarginal på bolån är ett led i att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden. Ökad insyn minskar det informations- och kunskapsunderläge som alltför många bolånekunder befinner sig i.

Att köpa bostad är många gånger den största affär man gör i livet, ändå präglas den ofta av ett tydligt informationsunderläge för kunden.

FI presenterar bankernas bruttomarginal, bankernas faktiska utlåningsränta minus deras finansieringskostnad. Hur FI beräknar marginalen visas i promemorian FI:s beräkning av bolånemarginalen.

Från och med publiceringen av bolånemarginalen första kvartalet 2016 har FI bytt metod för att beräkna bankernas finansieringskostnad för inlåning.

Tidigare har Stibor-räntan använts för att approximera finansieringskostnaden för inlåning. Från första kvartalet 2016 används i stället den faktiska räntan på inlånade medel till svenska banker enligt finansmarknadsstatistiken från SCB.