Esma och FI publicerar transparensberäkningar inför Mifir/Mifid 2

2017-12-07 | Esma Nyheter Mifid Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har publicerat transparensberäkningar för aktier och obligationer inför att Mifir/Mifid 2 träder i kraft 3 januari 2018. FI publicerar även vissa kompletterande beräkningar.

Transparensberäkningarna används för att avgöra möjlighet till undantag från krav på transparens före handel och möjlighet till att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner efter handel. Esma har i dag publicerat transparensberäkningar som omfattar:

  • aktieinstrument, upptagna till handel per den 13 september 2017 på europeiska handelsplatser, enligt övergångsbestämmelserna i artikel 19 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/587 (RTS 1) och
  • obligationer (likviditetsstatus), upptagna till handel per den 31 oktober 2017 på europeiska handelsplatser, enligt övergångsbestämmelserna i artikel 18 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/583 (RTS 2).

FI har kompletterat med motsvarande transparensberäkningar för aktieinstrument som tagits upp till handel på en svensk handelsplats under perioden 13 september till 24 oktober 2017. Se Finansinspektionens kompletterande transparensberäkningar för aktieinstrument.

Därutöver publicerar Esma och FI underlag för beräkning av tick-size (budsteg) för de aktier som omfattas av de publicerade övergångsberäkningarna ovan enligt artikel 5(1)(a) i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/5887 (RTS 11). Underlaget återfinns i filen för transparensberäkningarna.

Esma publicerade 3 juli respektive 11 juli 2017 transparensberäkningar för andra klasser av finansiella instrument som kompletterar ovanstående beräkningar.
Se  Esma kompletterande beräkningar 3 juli samt  Esma kompletterande beräkningar 11 september.

FI publicerar 29 december 2017 transparensberäkningar för återstående aktier och obligationer som har tagits upp till handel på en svenska handelsplats under november och december 2017.

Esma publicerar 8 januari 2018 en sammanställning av transparensberäkningar som nationella tillsynsmyndigheter har gjort för aktier och obligationer som har tagits upp till handel under november och december 2017.

Transparensberäkningarna baseras på handelsdata före införandet av Mifir/Mifid 2 och gäller från och med 3 januari 2018 fram till 15 maj 2018 för obligationer (likviditetsstatus), 31 mars 2019 för aktieinstrument respektive 31 maj 2019 för övriga klasser av icke aktierelaterade instrument.

Läs mer

Laddar sidan