FI genomför tekniskt underhåll av alla system

Underhållet berör alla system för rapportering och register. Även fi.se kommer att beröras.

Lördag 9 december klockan 10 kommer FI att inleda ett tekniskt underhåll av alla våra system. 

Arbetet pågår under helgen och medför att man stundtals inte kommer kunna nå våra system.

Senast måndag den 11 december klockan 10 beräknas alla system vara i drift igen.

Laddar sidan